Zpracováváme projekty pro dotační program „Zelená úsporám“
a to ve spolupráci s dalšími osobami.

Více o programu viz odkaz: