• Výškopisné zaměření pozemků, geodetické práce a vytýčení staveb
  – Bc. Jan Klavík tel. 603716187

 • Radonový index pozemku, eventuelně radonová opatření
  – Mgr.Michal Sochor – Radontest tel. 800220022

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  – Ing. Miroslav Ctibor tel.777688660

 • Průkazy energetické náročnosti budovy, energetické audity
  – Ing. Renata Govoruchinová tel. 605885779

 • Projekce dopravních staveb a DIO
  – Ing. Zdeněk Herch tel. 604430677

 • Hlukové studie a stavební fyzika
  – Ing. Václav Horčička tel. 603492499

 • Projektování topení, zdravotechniky
  – Milan Kacovský (Inteps Písek) tel. 777559205

 • Statika a dynamika stave
  – Ing. Jan Kainráth tel. 737256889
 •  
 • Statika a dynamika staveb
  –   Ing. Adam Kurdík tel. 776105330
 • Agronomicko půdoznalecké posudky, vynětí ZPF
  –   Ing. Milan Pizinger tel. 731471706
 • Rozpočtování staveb
  –   Michal Robotka tel. 602470373
 • Projektování elektroinstalací a elektro
  –  Ing. Zdeněk Trachta tel. 731469010
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  –  Vladimír Fučík tel. 604442606
 • Architektonické studie a návrhy
  –  Ing. Petra Šmejkalová tel. 777560599
 • Vodohospodářské stavby
  –  Ing. Lada Kůsová tel. 377473477
 • Radonový index pozemku, eventuelně radonová opatření a geologické posudky
  – Ing. Jaroslav Chudeš tel.603279550
 • Radonový index pozemku, eventuelně radonová opatření a geologické posudky
  – Michal Chudeš tel.603722415